Do you remember faces?

Recent study unlocked the code that allows the brain to recognize any face using a surprisingly small number of neurons. The discovery opens new perspectives for research exploring the functions of other cerebral areas that are associated with object recognition, as well as non-visual sensory systems such as taste and touch.

From a clinical point of view, these results could shed light on the origin of prosopagnosia, a pathology whose sufferers find it difficult or even impossible to identify or memorize human faces. In addition, this code could have applications in forensic medicine, for example in the production of facial composites. It is extremely difficult for a witness to describe a face precisely in words, down to its smallest details—especially when in a state of shock.

Neuroscientist Lucie Bard explains this breakthrough. Read more.


 

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Non verbale communicatie skills


Meer informatie over onze opleiding en trainingen vindt u op onze website.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

het eerste waar je op let is iemands gezicht

het hoofd heeft een bijzondere betekenis in lichaamstaal

De stand van je hoofd is veelzeggender dan je denkt maar je kunt deze niet constant ‘sturen’. Je zou zeggen dat het hoofd normaal ‘neutraal’ dus rechtop staat, maar niets is minder waar.

Het hoofd draait op 3 manieren op zijn as. Simpel gezegd bij het ‘ja’ of ‘nee’- knikken en het kan ook zijdelings (lateraal) kantelen. De eerste as (‘ja’) geeft een hiërarchische emotie: iemand die zijn hoofd naar achteren kantelt (de kin omhoog) kan hautain of minachtend overkomen. Het hoofd gebogen daarentegen instemming of onderdanigheid.

schermafbeelding-2014-05-18-om-13-26-42

empathie

Bij de roterende as, (‘nee’) draait het hoofd horizontaal op zijn as waarmee iemand de ander zijn linker- of rechter oog toont. De neurobiologie leert ons dat de linkerkant van het lichaam door de rechter hersenhelft wordt ‘gestuurd’ en andersom. Ons analytisch vermogen zetelt voornamelijk in de linker hersenhelft. Hierdoor vertoont het rechteroog een kritischer blik dan het linkeroog, wat juist onderlinge verbinding en contact zoekt.

De laterale as tenslotte (het hoofd naar links of rechts kantelen) toont opstandigheid of juist empathie. Zonder dat we ons hiervan bewust zijn reageert het lichaam op wat er in ons omgaat. Hoofdhoudingen zijn veelzeggender dan je denkt!

© Gérard Stokkink

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bodystemics body language reading method

SKJ – accredited education & training  Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland introduces Bodysystemics for professional use in youth care.

Schermafbeelding 2017-09-13 om 16.49.28

We do not speak without making movements. Reading gestures can be linked to emotions and subconscious intentions. When two people communicate both transmit and receive messages. Everyone has unique bodily gestures, manifested by emotions which come to surface, often expressed unconsciously.
Gestures in daily communication
• Gestures are (micro-) reactions (independently interacting) or (micro)-attitudes (gesture of the hand to the face or body)

• (Micro)-attitudes are expressed in different ways: a micro-fixation (motionless hand), a micro-touch (a hand discretely touching part of face or body) or a micro-scratch; when a nail scratches the skin (without particular reason).

• It may also possible that the hands come together when we talk. Manual retro-active gestures can be observed when one hand is held in the other, both joined or crossed, sometimes held in pyramid form or cradled (hand upside down in the other).

• It is also possible that hands move in the air. These gestures can be figurative, symbolic but can also express the connection with the other, expressing our feelings. Each gesture is different by its nature and dynamics depending on the interaction.

Non-verbal communication using bodily gestures would not be fully understood if these gestures were not fully described. Numerous semi-conscious gestures can be considered (e.g: when your hand goes to your spectacles or firmly hold a pair of keys, or lighter).

Communication without bodily gestures would not be fully understood. Significant bodily gestures are captured when we experience an emotion. Semi-conscious gestures (such as holding a glass, keys or lighter) are considered to be items.

Schermafbeelding 2017-08-29 om 12.06.09To determine the coherence of a speaker in reference to his speech, different types of emotions can be gathered in eight groups of emotions. These groups determine if the emotion speaks verbally the same as the emotion one feels: the non-verbal aspect.

The noticeable differences of items related to the general body ‘tone’ and the differences between hyper- and hypo-emotional conditions leads to understanding bodily gestures.

Measuring this emotional state, either positive or negative, we can determine if the emotion was meant for the other or kept to oneself.

Eight different groups of emotions will help us to understand if the non-verbal is in harmony with the felt emotion, even when suppressed emotions are presented. Sometimes non-verbal items are in complete contradiction. The apparent emotion is expressed verbally but does not correspond to the items identified with bodysystemics.

Bodysystemics today is an established method to decipher the non–verbal aspect of human communication. Recognizing the findings of certain scholars in accordance with the observations of the Palo Alto group, Ray Birdwhistell, Edward T. Hall, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, its tendency is to gather each contradiction between the verbal and the non-verbal.


Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (website) – accredited by SKJ, CRKBO

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Lichaamstaal als onderdeel van de communicatiewetenschappen.

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (ELN) introduceert dit jaar Bodysystemics als methodiek in het cursusaanbod. De methode berust op een eenvoudige formule en maakt lichaamstaal inzichtelijk om de betekenis ervan te begrijpen:
C = f (P,E)  –  C=behaviour, P=person (gesture, emotion,…) E=context  

Het lichaam is van nature ontspannen. De interactie of omgeving zorgt voor lichamelijke reacties, al of niet in samenspraak met gedachten en emoties.

Schermafbeelding 2017-08-25 om 19.29.17

Mens & Relatie

Voordat we met iemand in gesprek gaan scant een deel van onze hersenen de ander. Dankzij dit mechanisme zijn we op een natuurlijke manier in staat ons aan de ander aan te passen. Verantwoordelijk hiervoor is de linker cortex die er voor zorgt dat we de ander begrijpen door deze simpelweg aan te kijken.

Lichaamstaal doorgronden is echter niet gemakkelijk als je niet weet waarop je moet letten. Het is er al vóórdat we een woord hebben gewisseld en/of een ruimte binnen stappen en toont wat er in ons omgaat.

Begrijpen wat de ander werkelijk bedoelt in een gesprek kan al snel verstoord worden door een kleine spanning of beweging in het gezicht of lichaam van de ander. Zo’n moment is snel voorbij en later spreken we over een ‘gevoel’ of onderbuikgevoel zonder precies te weten waarom. De informatie is niet bewust waargenomen en ‘in een achterkamertje’ in de hersenen opgeslagen.

Lichamelijke reacties zijn onderdeel van de complete interactie. Gedachten worden altijd door het lichaam geuit. Ook al doen we nog zó ons best om onze emoties (lees: bewegingen) te verhullen. We kunnen lichaamstaal (in tegenstelling tot gedrag) niet beïnvloeden.

Lichaamstaal als studie is een bewustwordingsproces van lichamelijke reacties in de communicatie. Onze ogen zijn in staat om bewegingen binnen een fractie van een seconde informatie waar te nemen, maar deze (onuitgesproken) informatie gaat verloren doordat we cognitief met andere dingen bezig zijn en ons focussen op het gesproken woord.  

Schermafbeelding 2017-08-26 om 11.59.35In de cursussen komen elementen uit o.m. de neurobiologie, psychologie en bewegingsleer als vanzelfsprekend ter sprake wanneer we zien hoe het lichaam reageert door bijv. van zitpositie te veranderen, de hand naar het lichaam wordt bewogen of samenkomen. Dit gebeurt niet bewust maar heeft altijd inhoud die betekenis krijgt in de context van het gesprek, wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot een (nieuwe) vraag. Reden genoeg om lichaamstaal opnieuw te definiëren als integraal en universeel onderdeel van de communicatie.

Accreditatiepunten: SKJ-aangeslotenen, CRKBO
© Gérard Stokkink (hoofd-docent bij ELN)

 Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kun je een terrorist herkennen aan lichaamstaal?

Schermafbeelding 2017-08-21 om 20.04.25

Lichaamstaal is universeel maar mensen verschillen. Iemand die iets in zijn schild voert kan zenuwachtig zijn en door zijn gedrag opvallen. Dat gebeurde met Abouyaaqoub, de vermoedelijke hoofddader van de aanslag in Barcelona. Een analyse van zijn gezicht (de foto is slechts een momentopname) toont twee emoties: een naar buiten gekeerde en een naar binnen gekeerde (en gevoelde) emotie.

De linkerkant van ons gezicht (voor de kijker rechts) toont de door onszelf gevoelde emotie. De linkerhelft van het lichaam wordt gestuurd door de rechter hersenhelft en andersom. Reden voor het lichaam (en dus ook het gezicht) om niet symmetrisch te reageren. De eigenschappen van beide hersenhelften verschillen. Dit verschil is goed terug te lezen in bewegingen van het lichaam, maar ook het gezicht kent twee helften als we letten op de kenmerken zoals de ogen, gelaatstrekken, kaken en de mond.

left-side-face

right-side-face

De rechterkant van het gezicht (foto links) toont een open expressie: het ontspannen gezicht van een vrolijke jongen, een gekrulde mondhoek die een opgewekte indruk maakt. Het is een naar buiten gekeerde expressie zoals we de ander graag tonen. De linkerkant van het gezicht toont echter de eigen emotie: de echte gevoelde die ons kwetsbaar maakt en niet te manipuleren valt. Het linkeroog van de terrorist is gespannen, de mondhoek krult niet naar boven maar vertoont eerder spanning en nervositeit, vergeleken bij de opgewektheid van de linkerhelft. Dit kan aanwijzing zijn voor spanningen die al ten tijde van het maken van de foto speelden.  Ook kunnen we aan de gezichtstrekken opmaken dat Abouyaaqoub een extravert en sociaal persoon was.

Emoties zijn nu eenmaal niet te camoufleren: we hebben ze en het lichaam laat ze zien, of we willen of niet. Bij oudere mensen beter te zien dan bij jonge mensen. Het gegeven geldt voor ieder mens. Ons lichaam bestaat, net als de hersenen, uit twee verschillende helften. De kenmerken van de hersenhelften worden weerspiegeld door het lichaam, ook in gebaren en door de houding.

Wil jij kennis van lichaamstaal toepassen in je werk?

Lichaamstaal is onderdeel van de integrale communicatie. Voor elke professional (beveiliger, advocaat, zorgverlener, adviseur etc.) is kennis van lichaamstaal onontbeerlijk maar we noemen het vaak ‘gevoel’ waar het draait om begrip en vertrouwen. Lichaamstaal is echter meer dan onderbuikgevoel: het is de emotie van het lichaam (emotie = beweging) die ons oog in een fractie heeft waargenomen.

Waar let jij op? Voor wetenschappelijk gefundeerde trainingen in lichaamstaal  (accreditatie SKJ, CRKBO) verwijzen wij u graag door naar onze website.


Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

kenniscentrum voor lichaamstaal & non verbale communicatie

logo-elnMensen bewegen als ze praten. Onbewust ondersteunen we woord en gedachte met beweging. Zelfs als je zou wíllen: je kunt niet praten zonder te bewegen. Ook op straat of thuis is lichamelijke communicatie een bron van informatie die we vaak over het hoofd zien. Mensen communiceren de hele dag door zonder dat we erbij stilstaan. Het lichaam is een uitlaatklep voor gedachten en emoties, ook al spreken we die niet (hardop) uit.

Schermafbeelding 2017-08-21 om 13.04.11.pngExpertisecentrum Lichaamstaal Nederland (ELN) biedt wetenschappelijk gefundeerd onderwijs op basis van multi-discipliplaire onderdelen uit onder meer de neurowetenschappen, communicatie- en bewegingsleer, psychologie en verzorgt een opleiding non verbale communicatie aan beroepsgroepen en professionals die zich dagelijks bezighouden met non verbaal gedrag op straat of tijdens het werk.

PastedGraphic-1Kennis van lichamelijke reacties vergroot de kans op misverstand en verbetert de communicatie. ELN is de enige organisatie in Nederland met accreditatie van o.m: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Voor andere beroepsgroepen is ELN aangesloten bij het CRKBO (PE-punten).

Schermafbeelding 2017-06-04 om 18.49.44 Lichaamstaal is universeel, maar de manier waarop die wordt geuit verschilt per cultuur. In sommige delen van de wereld verschillen gebaren van de onze, in andere delen spelen andere culturele verschillen. Inhoudelijk is lichaamstaal ‘pure’ communicatie. Het lichaam kan niet liegen en geeft gedachten altijd weer zonder dat we er controle over hebben.

Lichaamstaal als onderdeel van de communicatiewetenschappen. Om lichaamstaal op waarde in te schatten baseert ELN haar trainingen op bodysystemics®, een praktische (in Zwitserland ontwikkelde) methodiek om de gehele interactie (woord en gebaar) te doorzien. Het biedt structuur aan lichamelijke reacties die in de context van een gesprek worden gemaakt.

 • Geaccrediteerde opleidingen non verbale communicatie / lichaamstaal
  • accreditatie SKJ (ID:199591), CRBKO
  • gecertificeerde opleiders,
  • uitgebreide digitale campus/studieplatform
  • kwaliteitsregister ccreditatie en nascholingstrajecten
 • Opleiding start: 11+12 september , 13+14 november 2017  meer
 • Seminars: 9 en 30 september 2017 (voor geïnteresseerden)  aanmelden
 • Masterclass professionals/beroepsgroepen: weekend 16+17 september 2017

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland –  E.L.N. is verbonden aan de Swiss Association of Specialists in Non Verbal Communication en waarborgt de kwaliteit, accreditatie en na-scholing van specialisten op het gebied van non verbale communicatie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen