Int.Congress Non Verbal Communication & Body Language

congres_BWPresale tickets available until June 1st.

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

lichaamstaal bij het flirten

 Waar let jij op als je flirt?
Schermafbeelding 2018-01-24 om 09.51.24.png

Business image created by Yanalya – Freepik.com

Lichaamstaal interpreteren is lang niet altijd eenvoudig. Je moet altijd rekening houden met de context (omgeving en omstandigheden) waarin iemand zich bevind. Bijvoorbeeld: als iemand zijn armen over elkaar kruist kun je niet zonder meer stellen dat diegene ‘gesloten’ is. Je kunt aandachtig luisteren met de armen over elkaar en zeer betrokken zijn. Je kunt je armen ook over elkaar slaan als je het gewoon koud hebt, etc.

Als je probeert te achterhalen wat iemand echt denk en voelt, is het belangrijk om te weten welke bewegingen van het lichaam en gezicht van belang zijn. Soms vertelt het lichaam iets anders dan het gesproken woord en geven twee totaal verschillende boodschappen.

foto: (funkdooby/Flickr)

Het ophalen van de schouders is universeel teken als we iets ‘niet weten’. Er is echter een subtiel verschil wanneer er maar één schouder wordt opgetrokken.

Zodra alleen de rechterschouder wordt opgetrokken betreft het signaal de ander.  
De foto toont een meisje dat ‘nee’-schud met dichtgeknepen mond. Omdat alleen de linker wenkbrauw omhoog staat kunnen we de foto persoonlijker interpreteren: de geopende handpalmen verbergen niets maar de handen staan ver uit elkaar om aan te geven dat het om een keuze gaat waarmee ze moeite heeft. Bij het ‘nee’-schudden, wat op de foto niet te zien is, draait het hoofd op zijn as. Een gemeend ‘nee’ start altijd door het hoofd naar links te draaien waarbij het rechter oog wordt getoond. Dus als je uit flirten gaat: let op de eerste draaibeweging van het hoofd als je date ‘nee’-schud!

Foto: Amber Litzinger/flickr

De neplach:  het ontbreken van rimpels rond de ogen. In 1862 experimenteerde Duchenne de Boulogne om erachter te komen of je echt lachen kunt faken.

Schermafbeelding 2018-01-24 om 11.06.12
Spontane glimlach (extrapiramidaal) 
Schermafbeelding 2018-01-24 om 11.06.19
Glimlach van Duchenne d.m.v. elektrische stimulatie

Een echte lach is te herkennen aan kraaienpoten aan de zijkant van de ogen.  Als je doet alsof, gebeurt dat niet, of amper. Veel mensen lachen om aardig of sympathiek over te komen. Als je date probeert om er vrolijk uit te zien maar dat niet echt is, zien je dat de rimpels naast de ogen ontbreken.

Opgetrokken wenkbrauwen komen voor bij angst, verbazing en verrassing, maar ook wanneer we contact zoeken met de ander. Dus als je date met de wenkbrauwen wenkt naar iemand aan een ander tafeltje…

De vingers zijn symbolen die we vaak aanraken als we in gesprek zijn. In een kroeg bestellen we met de wijsvinger, onze ‘ik’, maar onderbewust heeft elke vinger betekenis die negatieve gevoelens kan oproepen. De middelvinger omhoog ken je wel en ook de ringvinger waar de trouwring op zit, respectievelijk je creatieve en familiale vinger. De pink wordt aangeraakt wanneer we aan onze vrienden en kennissen denken. De duim vertegenwoordigt onze ‘ik’ die een boodschap voor de ander heeft; de wijsvinger ook, maar die betreft onszelf. Wanneer we de wijsvinger op de ander richten geven we dus een sterk persoonlijk signaal af waarbij de hand ontspannen of gespannen kan zijn. Spanning van de hand of ergens anders op het lichaam is zelden positief.

Spiegelneuronen in de hersenen zorgen ervoor dat we de lichaamstaal van een ander kopiëren als het klikt. Als twee mensen het goed met elkaar kunnen vinden worden lichaamshouding en gebaren regelmatig gespiegeld. Dit gebeurt onbewust en toont de onderlinge band en empathie. Het kan ook zijn dat er geen onderlinge band is terwijl je wel het gevoel hebt dat de ander je constant spiegelt. Vraag diegene dan maar niet of hij/zij een cursus NLP heeft gevolgd maar misschien is een andere date een prettiger optie.

ogenMensen zoeken je ogen op en blijven ernaar kijken als ze liegen om te zien of je hun leugen gelooft. Maar soms kijken mensen zelfs zó lang dat het oncomfortabel voelt. De ogen knipperen niet meer als we in onze eigen gedachtenwereld leven. Je ziet dit vaak bij kinderen, wat niets met liegen te maken heeft. Oogcontact zoeken is een teken van interesse in de ander. Er zijn ook mensen die oogcontact vermijden uit beleefdheid of hiërarchie, wat een cultureel verschil als achtergrond heeft.

Kijk ook eens hoe jij met je nieuwe date aan je tafeltje zit. Zitposities zijn een goede graadmeter. Een zitposities kan ontspannen zijn maar ook aangeven of er onderhuids wat speelt.  Als je tegenover elkaar zit kijk eens hoe de ander zit. Buigt het lichaam (voor de kijker) naar rechts, dan heb je goede kans dat je date zich op zijn gemak voelt. Dit heeft te maken met de neurowetenschappen: de rechter hersenhelft stuurt de linkerkant van het lichaam aan. Onze linker hersenhelft is dominant in ‘koude’ logica en analyseert problemen meer dan de rechter hersenhelft die de linker lichaamshelft aanstuurt, onze ‘warmere’ empatische helft.

ps: Let ook eens op de voeten en benen. Gekruiste benen kun je vergelijken met gekruiste armen, met dien verstande dat de benen zijn gerelateerd aan de omgeving en het gezelschap, het kruisen van de armen aan jezelf. Het is dus geen teken van weerstand of geen zin hebben in jullie date als die gekruist zijn. Je verandert de positie van je benen nou eenmaal regelmatig, dit gebeurt op natuurlijke wijze en vaak zonder erbij na te denken.

Spanning. Een gespannen kaak, gespannen nek en gefronste wenkbrauwen. Allemaal tekenen dat er iets aan de hand is. Het lichaam is van nature ontspannen en spant zich pas zodra dat nodig is. Spanning komt voort uit emotie en emotie betekent: beweging!

Foto: AP

Emoties worden vanuit ons limbisch systeem gestuurd. Enkele diersoorten, bijvoorbeeld honden en paarden kennen ook emoties. Emoties zijn sneller dan gedachten, ze zijn impulsief. Voorbeeld: Als je door een oerwoud loopt en plots op een afgrond stuit schrik je terug! Pas dan realiseer je je dat het gevaar groot is en ga je nadenken hoe je uit je positie komt.

Mensen raken vaak hun gezicht of lichaam aan. Dat heeft niets met nervositeit te maken wat vaak wordt gedacht, het is een logisch gevolg van een gevoelde emotie (gedachte) die we niet uitspreken. Telkens wanneer we het gezicht aanraken geeft de plaats waar de hand het lichaam aanraakt informatie over de onuitgesproken gedachtegang.

Voorbeeld: Als je in een vreemde stad de weg vraagt aan een voorbijganger die zijn hand naar de achterkant van zijn hoofd brengt kun je je afvragen of je niet beter iemand anders kan benaderen.

“Het is hilarisch om te zien hoe vaak we onszelf aanraken als we stress hebben”, zegt Joe Navarro, ex FBI-agent die een bestseller over body language schreef waarin hij als ervaringsdeskundige observaties beschrijft zonder maar ook één onderbouwing te geven. Hij is niet de enige.

Schermafbeelding 2018-01-24 om 14.47.13.png

We raken ons lichaam aan op exact die plek op het lichaam waar we een zenuwimpuls in de vorm van een kriebel voelen. De hand komt dan tussenbeide om ons van het ongemak te verlossen. De prikkel wordt door de hersenen gestuurd en de handeling is vaak niet te stoppen. De handeling is al gebeurd vóordat we ons ervan bewust zijn. Uiteraard komt hierbij de neurowetenschap kijken, met welke hand, links of rechts wordt de handeling uitgevoerd. Hier wordt uitvoerig op ingegaan in onze cursussen omdat de oorsprong van lichaamstaal niets te maken heeft met psychologie of abracadabra maar alles met de neurowetenschappen.

Tot slot (dit onderwerp kent nooit een einde) terugkomend op emoties:  het gezicht kent onnoemelijk veel expressiemogelijkheden. Je kunt stellen dat spanningen in het gezicht vaak negatief is. Details, zoals de uiteinden van de wenkbrauwen, mondhoeken of spanning elders in het gezicht geven aanleiding om vragen te stellen.

De hoeken van de wenkbrauwen en mondhoeken staan naar beneden ten teken dat deze dame waarschijnlijk verdrietiger is dan ze ons wil zeggen (mond gesloten).

Foto: AP/NZ Herald/Greg Bowker

Psycholoog Paul Ekman gebruikt de term ‘betrouwbare spieren‘ voor de spieren in het gezicht die niet aan te sturen zijn. Het gezicht is het meest fijnmazige spierstelsel van het lichaam waarmee we oneindig veel verschillende trekken kunnen maken.

De linker kant van het gezicht is actiever dan de rechter. Dit komt doordat de linkerkant van ons gezicht onze eigen emotie toont die van het ene op andere moment kan verschillen. De rechterkant van ons gezicht toont onze kijk op de buitenwereld, zoals we ook de rechter hand gebruiken wanneer we iemand de hand schudden. De naar buiten gekeerde emotie wordt geuit door de rechter helft van het gezicht terwijl onze werkelijk gevoelde emotie links zit.

Ben je moe en is het tijd om te gaan slapen? Kijk dan eens in de spiegel om te zien welk oog kleiner is. Je kunt er donder op zeggen dat het linkeroog dan kleiner is dan het rechter.


Gerard Stokkink, docent at Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Do you remember faces?

Recent study unlocked the code that allows the brain to recognize any face using a surprisingly small number of neurons. The discovery opens new perspectives for research exploring the functions of other cerebral areas that are associated with object recognition, as well as non-visual sensory systems such as taste and touch.

From a clinical point of view, these results could shed light on the origin of prosopagnosia, a pathology whose sufferers find it difficult or even impossible to identify or memorize human faces. In addition, this code could have applications in forensic medicine, for example in the production of facial composites. It is extremely difficult for a witness to describe a face precisely in words, down to its smallest details—especially when in a state of shock.

Neuroscientist Lucie Bard explains this breakthrough. Read more.


 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Non verbale communicatie skills


Meer informatie over onze opleiding en trainingen vindt u op onze website.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

het eerste waar je op let is iemands gezicht

het hoofd heeft een bijzondere betekenis in lichaamstaal

De stand van je hoofd is veelzeggender dan je denkt maar je kunt deze niet constant ‘sturen’. Je zou zeggen dat het hoofd normaal ‘neutraal’ dus rechtop staat, maar niets is minder waar.

Het hoofd draait op 3 manieren op zijn as. Simpel gezegd bij het ‘ja’ of ‘nee’- knikken en het kan ook zijdelings (lateraal) kantelen. De eerste as (‘ja’) geeft een hiërarchische emotie: iemand die zijn hoofd naar achteren kantelt (de kin omhoog) kan hautain of minachtend overkomen. Het hoofd gebogen daarentegen instemming of onderdanigheid.

schermafbeelding-2014-05-18-om-13-26-42

empathie

Bij de roterende as, (‘nee’) draait het hoofd horizontaal op zijn as waarmee iemand de ander zijn linker- of rechter oog toont. De neurobiologie leert ons dat de linkerkant van het lichaam door de rechter hersenhelft wordt ‘gestuurd’ en andersom. Ons analytisch vermogen zetelt voornamelijk in de linker hersenhelft. Hierdoor vertoont het rechteroog een kritischer blik dan het linkeroog, wat juist onderlinge verbinding en contact zoekt.

De laterale as tenslotte (het hoofd naar links of rechts kantelen) toont opstandigheid of juist empathie. Zonder dat we ons hiervan bewust zijn reageert het lichaam op wat er in ons omgaat. Hoofdhoudingen zijn veelzeggender dan je denkt!

© Gérard Stokkink

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Bodystemics body language reading method

SKJ – accredited education & training  Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland introduces Bodysystemics for professional use in youth care.

Schermafbeelding 2017-09-13 om 16.49.28

We do not speak without making movements. Reading gestures can be linked to emotions and subconscious intentions. When two people communicate both transmit and receive messages. Everyone has unique bodily gestures, manifested by emotions which come to surface, often expressed unconsciously.
Gestures in daily communication
• Gestures are (micro-) reactions (independently interacting) or (micro)-attitudes (gesture of the hand to the face or body)

• (Micro)-attitudes are expressed in different ways: a micro-fixation (motionless hand), a micro-touch (a hand discretely touching part of face or body) or a micro-scratch; when a nail scratches the skin (without particular reason).

• It may also possible that the hands come together when we talk. Manual retro-active gestures can be observed when one hand is held in the other, both joined or crossed, sometimes held in pyramid form or cradled (hand upside down in the other).

• It is also possible that hands move in the air. These gestures can be figurative, symbolic but can also express the connection with the other, expressing our feelings. Each gesture is different by its nature and dynamics depending on the interaction.

Non-verbal communication using bodily gestures would not be fully understood if these gestures were not fully described. Numerous semi-conscious gestures can be considered (e.g: when your hand goes to your spectacles or firmly hold a pair of keys, or lighter).

Communication without bodily gestures would not be fully understood. Significant bodily gestures are captured when we experience an emotion. Semi-conscious gestures (such as holding a glass, keys or lighter) are considered to be items.

Schermafbeelding 2017-08-29 om 12.06.09To determine the coherence of a speaker in reference to his speech, different types of emotions can be gathered in eight groups of emotions. These groups determine if the emotion speaks verbally the same as the emotion one feels: the non-verbal aspect.

The noticeable differences of items related to the general body ‘tone’ and the differences between hyper- and hypo-emotional conditions leads to understanding bodily gestures.

Measuring this emotional state, either positive or negative, we can determine if the emotion was meant for the other or kept to oneself.

Eight different groups of emotions will help us to understand if the non-verbal is in harmony with the felt emotion, even when suppressed emotions are presented. Sometimes non-verbal items are in complete contradiction. The apparent emotion is expressed verbally but does not correspond to the items identified with bodysystemics.

Bodysystemics today is an established method to decipher the non–verbal aspect of human communication. Recognizing the findings of certain scholars in accordance with the observations of the Palo Alto group, Ray Birdwhistell, Edward T. Hall, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, its tendency is to gather each contradiction between the verbal and the non-verbal.


Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (website) – accredited by SKJ, CRKBO

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Lichaamstaal als onderdeel van de communicatiewetenschappen.

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (ELN) introduceert dit jaar Bodysystemics als methodiek in het cursusaanbod. De methode berust op een eenvoudige formule en maakt lichaamstaal inzichtelijk om de betekenis ervan te begrijpen:
C = f (P,E)  –  C=behaviour, P=person (gesture, emotion,…) E=context  

Het lichaam is van nature ontspannen. De interactie of omgeving zorgt voor lichamelijke reacties, al of niet in samenspraak met gedachten en emoties.

Schermafbeelding 2017-08-25 om 19.29.17

Mens & Relatie

Voordat we met iemand in gesprek gaan scant een deel van onze hersenen de ander. Dankzij dit mechanisme zijn we op een natuurlijke manier in staat ons aan de ander aan te passen. Verantwoordelijk hiervoor is de linker cortex die er voor zorgt dat we de ander begrijpen door deze simpelweg aan te kijken.

Lichaamstaal doorgronden is echter niet gemakkelijk als je niet weet waarop je moet letten. Het is er al vóórdat we een woord hebben gewisseld en/of een ruimte binnen stappen en toont wat er in ons omgaat.

Begrijpen wat de ander werkelijk bedoelt in een gesprek kan al snel verstoord worden door een kleine spanning of beweging in het gezicht of lichaam van de ander. Zo’n moment is snel voorbij en later spreken we over een ‘gevoel’ of onderbuikgevoel zonder precies te weten waarom. De informatie is niet bewust waargenomen en ‘in een achterkamertje’ in de hersenen opgeslagen.

Lichamelijke reacties zijn onderdeel van de complete interactie. Gedachten worden altijd door het lichaam geuit. Ook al doen we nog zó ons best om onze emoties (lees: bewegingen) te verhullen. We kunnen lichaamstaal (in tegenstelling tot gedrag) niet beïnvloeden.

Lichaamstaal als studie is een bewustwordingsproces van lichamelijke reacties in de communicatie. Onze ogen zijn in staat om bewegingen binnen een fractie van een seconde informatie waar te nemen, maar deze (onuitgesproken) informatie gaat verloren doordat we cognitief met andere dingen bezig zijn en ons focussen op het gesproken woord.  

Schermafbeelding 2017-08-26 om 11.59.35In de cursussen komen elementen uit o.m. de neurobiologie, psychologie en bewegingsleer als vanzelfsprekend ter sprake wanneer we zien hoe het lichaam reageert door bijv. van zitpositie te veranderen, de hand naar het lichaam wordt bewogen of samenkomen. Dit gebeurt niet bewust maar heeft altijd inhoud die betekenis krijgt in de context van het gesprek, wat op zijn beurt aanleiding kan geven tot een (nieuwe) vraag. Reden genoeg om lichaamstaal opnieuw te definiëren als integraal en universeel onderdeel van de communicatie.

Accreditatiepunten: SKJ-aangeslotenen, CRKBO
© Gérard Stokkink (hoofd-docent bij ELN)

 Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen