psychopathie oorzaak ouderverstoting

 Je kunt hetSchermafbeelding 2017-05-28 om 14.53.13 psychopathie noemen: totaal ontbrekende empathie en gewetensgebrek bij de rancuneuze ouder die in een (vecht-) scheiding het kind inzet als wapen om de andere ouder zo zwaar mogelijk te treffen door de omgang te frustreren.

Volgens hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek (Universiteit Tilburg) verliezen plm. tweeduizend ouders per jaar het contact met hun kind(eren). De belangengroep Dwaze Vaders stelt dat de ouder die de kinderen weghoudt er nu nog te gemakkelijk mee wegkomt en instanties maar al te vaak de kant kiezen van de ouder waar het kind verblijft ‘om rust te creëren’.

Deze manipulerend ziekelijke ouders zijn vaak charmant, intelligent en hoogopgeleid maar kennen geen zelfreflectie en zijn in staat jeugdzorgwerkers en rechters geraffineerd om de tuin te leiden met valse aangiftes tegen hun ex (meer).  In feite spreken we van een ernstige vorm van kindermishandeling die zonder gewetenswroeging plaats vind.

De gevolgen voor het kind kunnen leiden tot het ouderverstotings-syndroom (Parental Alienation Syndrome, kortweg PAS (Richard Gardner,1986) waarbij het kind de niet-verzorgende ouder kleineert, beschuldigt en verstoot zonder duidelijk aanwijsbare redenen. Dit komt voort en is het resultaat van een combinatie van indoctrinaties door de verzorgende ouder en de eigen bijdrage van het kind aan de negatieve benadering van de niet-verzorgende ouder. M.a.w. het kind heeft een ongerechtvaardigde denigrerende houding tegenover de niet-verzorgende ouder.

Mensen die aan psychopathie lijden bezitten vaak zeer geraffineerde manipulatieve vaardigheden waarmee zij zich staande houden. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en andere partijen (inclusief de rechter) hebben niet door dat deze door de wol geverfde oplichters vaak pathalogische leugenaars zijn. Er is meestal bij één ouder sprake van de stoornis die nu nog te vaak over het hoofd wordt gezien.

PASDe trieste realiteit is dat (familie-)rechters vaak niet in staat zijn om waarheid en fictie te onderscheiden wanneer de verhalen van beide ouders elkaar tegenspreken. Uit onderzoek blijkt dat het vaak moeders zijn die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van ouderverstoting (PAS) door instanties en hulpverleners te manipuleren en hun kinderen te ‘bewerken’ en indoctrineren. Het kind kiest dan al snel moeder’s kant uit pure zelfbescherming door ‘helemaal uit zichzelf’ te zeggen geen contact meer met vader te willen.

Wat kan de rechter als het kind tijdens een gesprek aangeeft te worden mishandeld terwijl dit hem/haar door de andere ouder werd ingefluisterd? De meest voor de hand liggende manier is gericht doorvragen waarbij (het observeren van) lichamelijke reacties (lichaamstaal) aanleiding kan geven om dieper door te vragen. Het lichaam kan immers niet liegen!

Elke ervaring wordt door het lichaam opgeslagen. Als een klap werkelijk werd ontvangen zal het lichaam dit onbewust als vanzelfsprekend reproduceren tijdens het vertellen. Het lichaam weet nog precies uit welke hoek de klap kwam, hoe deze aankwam en wat het deed. Iemand die ten onrechte beweert te zijn geslagen zal dus een beweging maken die er op moet lijken. Een geoefend oog kan het onderscheid zien, maar waar letten we op bij lichaamstaal en 2: wat geeft de doorslag tot een nieuwe vraag?

Lichaamstaal wordt tot op heden niet als bewijs, noch als onderdeel van de (integrale) communicatie erkend, hoewel iedereen het belang ervan onderschrijft. Emoties vinden via lichamelijke reacties altijd hun weg om uiting te geven aan gedachten en gevoelens. Sommige hiervan roepen bij ons vragen op, maar we weten niet altijd wat exact we hebben waargenomen of waarom we twijfels hebben over een bewering.

“Lichaamstaal herkennen zit de mens in de genen. De ogen zijn in staat om de kleinste details waar te nemen in een fractie van een seconde Toch durven maar weinig mensen te vertrouwen op hun onderbuik-gevoel wanneer ze iets waargenomen wat dit gevoel triggerde. Onze methode maakt je bewust van hetgeen je waarneemt; waarom je vraagtekens zet bij wat iemand beweert of waarom je iemand op zijn woord kunt geloven.”

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland start dit jaar nieuwe cursussen voor professionals en beroepsgroepen, waaronder juristen en (jeugd-)zorgmedewerkers. Accreditatie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (SKJ) . Voor juristen, agogen en andere professionals accreditatie CRKBO. Voor informatie: Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

Advertenties